Ak mot trainen

 

,s Marges vrog goak zwemmen, elens of ,t giessel weer is of neet.

Dat doek wel dukker en ik stoa d,r vrogger veur op.
Ik eet vlug mien brood, voer de tutten, goa nog gauw effen noar ,t huusken en dan bunk weg.

In het zwembad hies ik dan een hotjen hen en weer tot dak kats muh bun.
Kots hak ,s margens melk gedronken.
Wat hak ,n elend,  doar krij zo,n nare spij van in de bek daj hoast gin log kriegt.
As ,t drok begint te worden zorg ik dak vot bun.
D,r mot uutendelijk ook nog gewarkt wodden.

Met de gavel en de greep bunk in de weer, ,t land mot gebouwd wodden en de keujes motten bij de zog.
De stromiet steet zo schief dak um neudig liek mot zetten.
Ak d,r een klap stro uuttrek kump d,r een ulk uutzetten die regelrecht in een hol in de grond schut.
De schriekzwevels die,k bij mien heb willen neet brannen, zodak um niet uut kan roken.
Den het vandaag mazzel!!

Mien vrouw steet in de hof rut te plukken moar ak een uurken later weer alengs ,t huus kom zie,k ze in de goot stoan met de schorteslet aan en een deurslag in de hand.
,t is ook la weer bijna vespertied.
De tied vlug ook veurbij zo,n dag, dak kan,k ollie zeggen.
Een van de blagen krig wames umdat hij mien niet wil roepen.
Hij steet te belken tegen ,t melkrek.
Van gif schupt ,e de schraapmat um.

,s Oaves goak dan vaak fietsen en lopen.
Aj zwoar mot trainen moj ook goed eten.
,t Beste is kabbes!
Ak ,t grei ruuk, trekken mien de groezels oaver de rug want ik vind,t nie lekker.
De vrollie hemmen ,t grei nog niet op de toafel stoan of ik schep mien alderbastend vol op, en begin alvas.
Des te eerder kan,k weg.
Ik stop nog gauw een brodjen in een toet, spring oaver ,t motgat, griep de fietse onder  de schop vandaan en jaag weg.
De blagen uut de buurt reren nog wat tegen mien moar ik heur al niks meer.

Ak een hotjen heb gerejen zie,k inens een schoerlap aan de log.
In de wiete lucht ,t al een bitjen en ik wil weer vlug noar huus.
In een stikke bog rijt,r een boer veur mien met een aaltkar den net veur de schoer wol gaoan voaren.
Ik mos schielijk remmen, goa schampes langs de karre  en klats veur de grond.
Now, dan koj wel grienen.
 Mien hele veurrad schoeks en schuun en krek wa,k  al dag had, de  knok kapot.
En den verrekte kearl reej nog deur ook!
Toen ,k noar huus toe smoksten dacht ik “” Ow krieg  ik nog wel, margen schup ik ow de  melktuten um””!

De blagen waren de stoep aan ,t keren toen ze miena n heurden kommen stonnen.
Ze vroggen an mien of ze mien van de zok hadden gerejen.
Ik zei niks, smet de fietse tegen de zonnie en dacht bij mienzelf, “” dan goak moar een eindjen lopen””
De markloven stoaven op toen ,k  ,t bos in liep.
,t was t,r natterig en klam en ,t basten van de knaozen die mien wollen pieken.
 Met een pietsken kon,k ze een bitjen van mien afhollen.
Rekken wol ook al niet fijn gaon umdat de empen mien tegen de benen omhoog kroapen.
Gij kon ,t geroespel onder de  blaajen horen, zovelle  zatten d,r.
Noar een paar kilometer lopen ha,k t,r schoon genog van.
De lichters van de boks begonnen mien ook al aardig pien te doen.
Duer een timpken bos bun,k toen moar gauw noar huus gegaoan.

Thuus gekommen hek de poet gauw in de leup gedoan en een ben gres gegeven.
Toen bunk mien goan wassen.
Noa een drankjen me een plumken foezel, wier  ik weer gauw jens.
Toen de fles gus was bunk noar bedden gegaon  woar ik nog aardig heb liggen kroelen.

K Lag zelfs een keer neven mien bed.
Hoe laat dat was wek niet, want ik had gin knipslucht bij mien.
Daorbij had dat toch gin zwek gehad, want ik had de wekker niet opgedreejd.

Toen ,k marges vrog wakker wier dacht ik “” ik goa zwemmen, alens of ,t giessel weer is of niet””
Ik stoa d,r vrogger veur op.

Wieter lezen aan ,t begin.

Gert Arentz.

gepubliceerd en gewijzigd op 02-03-2010